73-р сургууль чөлөөт бөхийн төрөлжсөн сургалттай ганц сургууль

 

73-р сургууль чөлөөт бөхийн төрөлжсөн сургалттай улсдаа ганц сургууль бөгөөд хүүхдүүд 6-р ангиасаа зорьж элсч байна. Чөлөөт бөхөөр хичээллэснээр бие бялдар, хүмүүжлийн олон талын ач холбогдолтой.