МАНЛАЙЛАГЧ БАГШ НАР
Ж.ДАНДАР

Биеийн тамирын багш Ж.Дандар

Н.Дэлэгдулам

Биеийн тамирын багш 

Д.БАЯРЦЭНГЭЛ

Газарзүйн багш