Танилцуулга Түүхэн хөгжил Бидний амжилт
Элсэлтийн ерөнхий шалгалт


ЭЛСЭЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ

2021-2022 оны хичээлийн жилд Элсэлтийн ерөнхий шалгалтаар Баянгол дүүргийн хэмжээнд Монголын түүх, Монгол хэлний хичээлээр 2-р байр эзэлсэн бөгөөд дүүргийн дундаж онооноос 18-102 оноогоор,  сургуулийн өмнөх оноос хичээл тус бүрээр 1-25 хувиар ахисан амжилтыг үзүүлсэн байна. 

Элсэлтийн ерөнхий шалгалтдаа амжилт үзүүлсэн багш сурагчдад баяр хүргэж цаашдын сурлага хөдөлмөрт нь амжилт хүсье