Танилцуулга Түүхэн хөгжил Бидний амжилт
ЗАЛУУ БАГШ НАРЫН ЗӨВЛӨЛ

Ахлагч : Бага ангийн багш Чулуунцэцэг

Сургуулийн ҮЭХорооны дэргэд анх байгуулагдсан. Өнөөдрийн байдлаар 56 гишүүнтэй. Залуучуудын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх, олон түмний арга хэмжээнд оролцох, ахмад багш нартай ярилцлага зохион байгуулах, тэднээс туршлага судлах, ур чадвараа дээшлүүлэх, олон нийтийн арга хэмжээнд байгууллага, зөвлөлөө төлөөлөн оролцох чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.