73-р сургууль чөлөөт бөхийн төрөлжсөн сургалттай ганц сургууль Зохион байгуулалт сайтай байх
Цахим сургууль
73-р сургууль чөлөөт бөхийн төрөлжсөн сургалттай ганц сургууль 73-р сургууль чөлөөт бөхийн төрөлжсөн сургалттай улсдаа ганц сургууль
Зохион байгуулалт сайтай байх Гэрийн даалгавар бүрийг үргэлж тэмдэглэлийн дэвтэртээ тэмдэглэж байгаарай. Төсөл, шалгалт, тест, гэрийн даалгаврууд өгөгдөх бүрт тэдгээрийг бүртгэж тэмдэглэх хэрэгтэй. Гол нь эдгээрийг мартахгүй хийх эсэхийг сайн нягтлаарай.